قدرت آنتن: 5dBi

نمایش یک نتیجه

Sort by:
Sort by:
Sort by:
Sort by:
بازدید:
بازگشت به بالا