حداکثر عمر باتری در گوش دادن موسیقی: 8 ساعت پخش موسیقی در زمان خاموش بودن ANC و 5 ساعت پخش موسیقی در زمان روشن بودن ANC

نمایش یک نتیجه

Sort by:
Sort by:
Sort by:
Sort by:
بازدید:
بازگشت به بالا