استفاده از میکروفون دوگانه در هر هدفون (میکروفون دوم جهت دریافت صدا های اطراف و حذف می باشد )

نمایش یک نتیجه

Sort by:
Sort by:
Sort by:
Sort by:
بازدید:
بازگشت به بالا